Маалымат тактасы
Арызыңыздын абалын текшерүү үчүн же болбосо аягына чейин толтурула элек арызды улантуу үчүн жеке персоналдык номурун тийиштүү жерге киргизиңиз. Эгер персоналдык номуруңузду билбесеңиз, ал номурду өзүңүздүн электрондук почтаңыздан көрө аласыз. Персоналдык номур бул 8 сандан турган символдор.


Персоналдык номуруңузду киргизиңиз


Урматтуу арыз ээлери, 2022-жылдын 3-августунан тартып Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасына визаларды берүүнүн тартиби жөнүндө нускаманын жаңы редакциясы күчүнө кирди, ушуга байланыштуу аны окуу үчүн сунушталган шилтеме менен өтүңүз: https://www.gov.kg/ky/npa/s/4057
Эскерте кетсек, азыр, жетишпеген документтерди толуктоо үчүн арызды кайтарып берүү/аларды талаптагыдай сапатта берүү үчүн оңдоо мөөнөтү белгиленген - билдирүү берилген күндөн тартып 1 ай, андан кийин тиешелүү толуктоолор киргизилбген учурда арыз жокко чыгарылат. Жокко чыгарылган арыздардын төлөмү кайтарылбайт.