ВИЗА АЛУУГА КАЙРЫЛУУ


1
2
3
4
5
6


1. ӨЛКӨ/КЕЛҮҮНҮН МАКСАТЫ

Кыргыз Республикасында 1-майдан 5-майга чейин эс алуу күндөрү болуп жарыяланды.