ВИЗА АЛУУГА КАЙРЫЛУУ


1
2
3
4
5
6


1. ӨЛКӨ/КЕЛҮҮНҮН МАКСАТЫ

Урматтуу арыз ээлери, 2022-жылдын 3-августунан тартып Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасына визаларды берүүнүн тартиби жөнүндө нускаманын жаңы редакциясы күчүнө кирди, ушуга байланыштуу аны окуу үчүн сунушталган шилтеме менен өтүңүз: https://www.gov.kg/ky/npa/s/4057
Эскерте кетсек, азыр, жетишпеген документтерди толуктоо үчүн арызды кайтарып берүү/аларды талаптагыдай сапатта берүү үчүн оңдоо мөөнөтү белгиленген - билдирүү берилген күндөн тартып 1 ай, андан кийин тиешелүү толуктоолор киргизилбген учурда арыз жокко чыгарылат. Жокко чыгарылган арыздардын төлөмү кайтарылбайт.