ВИЗА АЛУУГА КАЙРЫЛУУ


1
2
3
4
5
6


1. COUNTRY/TRIP PURPOSE


ИНДИВИДУАЛДУУ ВИЗА
ТОПТУК ТУРИСТТИК ВИЗАУрматтукайрылуучулар, 2019-жылдын 28-июнундагы №330 КыргызРеспубликасынынӨкмɵтүнүнтоктомунаылайык, 2019-жылдын 5-июлунантартыпкайрылуулардыкароомɵɵнɵтү 5 ишкүнтүзɵт.


Урматтуу Кыргыз Республикасынын электрондук виза сайтынын кайрылуучулары! e-visa@mfa.gov.kg электрондук почтасы иштей баштаганын билдиребиз.Ушуга байланыштуу, көрсөтүлгөн электрондук дарегине кайрылууңуздуу суранабыз.


Урматтуу Түркия Республикасынын жарандары, 2019-жылдын 15-май айынан тартып, (W1 и W2) көп жолку 30 күнгө чейинки жана 90 күнгө чейинки иш визалардын баасы 10 АКШ доллар түзөт.


Туура баасы Сизге төлөө баракчасында көрсөтүлөт.

Урматту кайрылуучулар, 12 август күнү Кыргыз Республикасында дем алыш күнү катары жарыяланганына себептен кайрылуулар 13 августта таризделет.