ВИЗА АЛУУГА КАЙРЫЛУУ


1
2
3
4
5
6


1. COUNTRY/TRIP PURPOSE


ИНДИВИДУАЛДУУ ВИЗА
ТОПТУК ТУРИСТТИК ВИЗА

Урматту кайрылуучулар, 21 март күнү Кыргыз Республикасында дем алыш күнү катары жарыяланганына себептен кайрылуулар 22 мартта таризделет.