ВИЗА АЛУУГА КАЙРЫЛУУ


1
2
3
4
5
6


1. COUNTRY/TRIP PURPOSE


ИНДИВИДУАЛДУУ ВИЗА
ТОПТУК ТУРИСТТИК ВИЗАУрматтукайрылуучулар, 2019-жылдын 28-июнундагы №330 КыргызРеспубликасынынӨкмɵтүнүнтоктомунаылайык, 2019-жылдын 5-июлунантартыпкайрылуулардыкароомɵɵнɵтү 5 ишкүнтүзɵт.


Урматтуу Кыргыз Республикасынын электрондук виза сайтынын кайрылуучулары! e-visa@mfa.gov.kg электрондук почтасы иштей баштаганын билдиребиз.Ушуга байланыштуу, көрсөтүлгөн электрондук дарегине кайрылууңуздуу суранабыз.


Урматтуу Түркия Республикасынын жарандары, 2019-жылдын 15-май айынан тартып, (W1 и W2) көп жолку 30 күнгө чейинки жана 90 күнгө чейинки иш визалардын баасы 10 АКШ доллар түзөт.


Туура баасы Сизге төлөө баракчасында көрсөтүлөт.